Zamówienia publiczne w 2018 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2018 roku

Zamówienia publiczne
Starachowice dn. 18.01.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
 na świadczenie usług schronienia dla mieszkańców gminy Starachowice.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia dla średnio miesięcznie 5 mieszkańców (kobiet i mężczyzn) gminy Starachowice. Schronisko musi być wpisane do rejestru placówek zapewniających schronienie tj. w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego, w odległości nie większej niż 50 km od miejscowości Starachowice.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

 pobierz plan

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego