Zamówienia publiczne w 2018 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2018 roku

Zamówienia publiczne
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy
Zespół Caritas Parafii Św. Trójcy
ul. Kościelna 12
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna/cateringowa polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Krzysztof Marchewka Bar „MONETKA”
ul. Radomska 39
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna/cateringowa polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

w ramach projektu „Asystent aktywności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Dokumenty do pobraniaInformacja o udzieleniu zamówieniaStarachowice dn. 18.01.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
 na świadczenie usług schronienia dla mieszkańców gminy Starachowice.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia dla średnio miesięcznie 5 mieszkańców (kobiet i mężczyzn) gminy Starachowice. Schronisko musi być wpisane do rejestru placówek zapewniających schronienie tj. w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego, w odległości nie większej niż 50 km od miejscowości Starachowice.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

 pobierz plan

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego