Zasiłek stały - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasiłek stały

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (701,00 zł dla osoby samotnej i 528,00 zł dla osoby w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, minimalna – 30,00 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).
Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:
  • renty socjalnej,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • specjalistycznego zasiłku opiekuńczego,
  • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • zasiłku dla opiekuna.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego