Zasiłek okresowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasiłek okresowy

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701,00 zł dla osoby samotnej i 528,00 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na :
  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i  nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego