Wykaz numerów rachunków bankowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wykaz numerów rachunków bankowych

60 1020 2629 0000 9702 0362 0614

– rachunek bieżący (podstawowy), na który realizowane są wpłaty z tytułu np. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych czy alimentacyjnych jak również zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – dotyczących roku bieżącego
70 1020 2629 0000 9302 0362 0630

– rachunek dochodowy (dochody własne), na który realizowane są wpłaty z tytułu np. zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpłat za usługi opiekuńcze oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych czy alimentacyjnych jak również zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – dotyczących lat ubiegłych

73 1020 2629 0000 9702 0362 0671

– rachunek dochodowy z zakresu administracji rządowej, na który realizowane są wpłaty z tytułu np. opłat za usługi specjalistyczne oraz wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
20190521DZ
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego