Strategie i programy MOPS w Starachowicach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strategie i programy MOPS w Starachowicach

O ośrodku

Stworzenie szans i warunków rozwoju młodzieży zagrożonej demoralizacją i uzależnieniami - zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla młodzieży i jej rodzin poprzez utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej funkcjonuje od października 2007 r. Głównym celem działania klubu jest stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Klub realizuje cele reintegracji społecznej i zawodowej dla młodzieży. Zajęcia mają charakter warsztatowy . W ramach warsztatów edukacyjnych zorganizowano szkolenie Komputer – pierwsze kroki oraz kurs języka angielskiego. Ponadto w ramach tych zajęć udzielana jest pomoc w nauce szkolnej. Organizowane są również ciekawe formy spędzania wolnego czasu w postaci zajęć rekreacyjnych, wycieczek oraz imprez okolicznościowych.

Kompensacja skutków niepełnosprawności u osób z ciężkimi zaburzeniami psychofizycznymi, w tym dzieci wymagających pomocy w procesie rehabilitacyjnym, edukacyjnym i codziennym funkcjonowaniu poprzez rozszerzenie i doskonalenie usług osobistego asystenta oraz uczestnictwo w warsztatach w Klubie Edukacyjno – Integracyjnym.


W 2006 r. został wdrożony w życie program mający na celu uruchomienie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się objąć tymi usługami 21 osób z ciężkimi zaburzeniami psychofizycznymi. Asystenci prowadzili aktywizację społeczną tych osób w ich rodzinnym środowisku. Praca asystenta wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że potrzeby i oczekiwania były ogromne w 2007 r. nastąpiła kontynuacja tego programu i wzbogacenie go o nowe formy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do zadań asystenta należy: współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy we współpracy z psychologiem i terapeutami, dążenie do usuwania wszelkiego typu barier społecznych, komunikacyjnych i psychologicznych, itp. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej i jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych, asystowanie w drodze do szkoły, instytucji, placówek, w podróżach środkami komunikacji publicznej itp., umożliwianie niepełnosprawnym udziału w kontaktach towarzyskich, imprezach kulturalnych uczestnictwo z osobą niepełnosprawną w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Klub Edukacyjno- Integracyjny, pomoc w zakresie edukacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego