Informacje ogólne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje ogólne

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy                    


Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 15.02.1996 roku w ramach struktury MOPS. Mieści się przy ulicy Reja 10 w Starachowicach. Dysponuje 35 miejscami. Czynny jest przez 5 dni w tygodniu od 7 – 15. Przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych TYP A i upośledzonych umysłowo TYP B. Aby skorzystać z usług naszego domu należy przedstawić skierowanie z Poradni Zdrowia Psychicznego, kopię orzeczenia stopniu  niepełnosprawności, oraz podanie o przyjęciu do ŚDS. Natomiast do naszego ośrodka nie są przyjmowane osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki pielęgniarskiej, zagrażają własnemu zdrowiu i życiu innych osób oraz są niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Celem działalności ośrodka dla osób psychicznie chorych jest rehabilitacja psychiatryczna, która polega na wspieraniu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia, do przystosowania społecznego, do samodzielnego funkcjonowania. Natomiast dla osób upośledzonych umysłowo najważniejsze jest usprawnienie kondycji psychofizycznej i zaradności życiowej oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności. Osoba upośledzona umysłowo potrzebuje kompleksowego podejścia. Najistotniejsze elementy  terapeutyczne muszą się powtarzać, powinny być reprodukowane w różnych wariantach sytuacyjnych bo tylko w takich okolicznościach zostaną utrwalone i staną się normalnym stylem zachowania podopiecznych.

Proponowane formy  pomocy,  programy i plany postępowania wspierająco – aktywizujące dla naszych domowników dostosowane są do ich możliwości psychofizycznych. Postępowanie wspierająco – aktywizujące jest oparte na długotrwałym, elastycznym i zindywidualizowanym  programie działania.

Dla podopiecznych  naszego ośrodka są organizowane n/w zajęcia terapeutyczne:

1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu

 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

 • Trening nauki higieny

 • Trening kulinarny – terapia stała codzienna

 • Trening umiejętności praktycznych – terapia stała codzienna

2) Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
3) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – terapia stała codzienna
4) Terapia ruchowa – ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym typu atlas, rowerki, ćwiczenia izometryczne, aerobik – terapia stała codzienna
5) Trening przyrodniczy – terapia stała codzienna
6) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
7) Terapia zajęciowa plastyczna
8) Terapia zajęciowa dźwiękowa
9) Terapia zajęciowa teatralna
10) Terapia zajęciowa komputerowa
11) Terapia zajęciowa stolarska
12) Terapia psychoedukacyjna
13) Terapia zajęciowa krawiecka
14) Choreoterapia
15) Zajęcia rewalidacyjno – wyrównawcze
16) Śmiechoterapia
17) Światłoterapia – terapia indywidualna wg potrzeb
18) Aromaterapia – terapia stała wg potrzeb
19) Poradnictwo psychologiczne
20) Masaż na wszystkie partie ciała z wykorzystaniem fotela masującego – wg potrzeb
21) Rozmowy terapeutyczne – indywidualne
22) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
23) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
24) Spotkania z rodzinami w ośrodku
25) Wizyty w domach
  
Placówka w Starachowicach jest w pełni przystosowana do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących. Budynek, w którym mieści się ŚDS zaadoptowany został po dawnym przedszkolu. Znajduje się w centrum miasta w odległości około 20-30 m od okolicznych budynków mieszkalnych. Teren wokół Ośrodka jest ogrodzony i otoczony pięknym pasmem zieleni. Powierzchnia użytkowa wynosi 280 m. Dom nie posiada barier architektonicznych. Na terenie naszego ośrodka znajdują się następujące pracownie: plastyczno-krawiecka, komputerowa, siłownia, świetlica - jadalnia, kuchnia, sala relaksacyjna, pokój do indywidualnego poradnictwa,  pokój terapeutów, pokój kierownika, pomieszczenie  z kominkiem gdzie zimą chętnie pieczemy kiełbaski.

W domu znajduje się także łazienka z wanną i kabina  natryskowa oraz odpowiednia ilość WC dostosowana do ilości uczestników. Wszystkie te pomieszczenia wyposażone są w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek  wyposażony jest również w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, który co roku uzupełniamy.  

Aby ułatwić podopiecznym powrót do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym współpracujemy w szczególności z:

 • Rodzinami i opiekunami uczestników zajęć

 • Poradnią Zdrowia Psychicznego

 • Centrum Pomocy Rodzinie

 • Szpitalem psychiatrycznym

 • Starachowickim Centrum Pomocy

 • Urzędem Miasta

 • Organizacjami pozarządowymi

 • Organizujemy indywidualne i grupowe wyjścia do miejsc użyteczności publicznej (urzędy, banki, sąd)


Optymalnym efektem programów i planów wspierająco – aktywizujących skierowanych do naszych podopiecznych winno być pełne usamodzielnienie osób korzystających ze świadczeń Domu. Cieszymy się, że choć w części  udaje nam się to zrealizować.

Konkretne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych idące w kierunku ułatwienia im życia i w miarę najlepszego przystosowania do zwykłego funkcjonowania w społeczeństwie to priorytety naszej pracy.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego