Rekrutacja do POKL w 2012 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja do POKL w 2012 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2012

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

ogłasza nabór do projektu systemowego:

Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 90 osób poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.


Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

 • Warsztat aktywizacji zawodowej

 • Trening kompetencji emocjonalnych i społecznych

 • Warsztat z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy

 • Poradnictwo indywidualne - zawodowe ułatwiające wybór zawodu i zmianę kwalifikacji oraz specjalistyczne- psychologiczne, prawne, ds. uzależnień

 • Wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno - integracyjne

 • Trening kreowania wizerunku

 • Usługi wspierające i aktywizujące - pomoc asystentów rodzinnych

 • Badania profilaktyczne i grupowe ubezpieczenie NNW

 • Kursy i szkolenia

 • Sfinansowanie zajęć szkolnych

 • Praca socjalna

 • Prace społecznie - użyteczneJesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze ?
Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej !REKRUTACJA DO PROJEKTU OD 9 STYCZNIA
DO 20 STYCZNIA 2012r.


Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
ul. Krywki 14. pokój 14.
Tel. 41 274 71 92 wew. 253 lub 660-959-737


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego