Rekrutacja do POKL w 2011 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja do POKL w 2011 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2011

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH

ogłasza nabór do projektu systemowego:


Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 100 osób poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

 • Warsztat aktywizacji zawodowej

 • Trening kompetencji emocjonalnych i społecznych

 • Warsztat z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego

 • Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień

 • Poradnictwo indywidualne - zawodowe ułatwiające wybór zawodu i zmianę kwalifikacji oraz specjalistyczne - psychologiczne, prawne

 • Pomoc asystentów rodzinnych

 • Badania profilaktyczne i grupowe ubezpieczenie NNW

 • Kursy i szkolenia

 • Zabiegi rehabilitacyjne dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • Praca socjalna

 • Prace społecznie - użyteczneJesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze ?
Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej !
REKRUTACJA DO PROJEKTU OD 19 STYCZNIA DO 1 LUTEGO 2011r.Ankiety rekrutacyjne oraz regulamin dostępne są w siedzibie MOPS w Starachowicach oraz na stronie internetowej

Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Krywki 14. Pokój 120.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego