Rekrutacja do POKL w 2010 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja do POKL w 2010 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego ogłasza nabór do III edycji projektu pn.

„Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII
Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

serdecznie zaprasza osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach do udziału w projekcie.


Rekrutacja trwa od stycznia do końca lutego 2010 roku.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie konieczne jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego >>TU<<
lub w MOPS Starachowice ul. Krywki 14 p. 120.

Plakat POKL
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego