Ogłoszenia POKL w 2014 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia POKL w 2014 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2014
 
Starachowice, 05 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer ogłoszenia: 261160 - 2014;
data zamieszczenia: 05.08.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 74 00, faks 41 273 74 00 wew. 260.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starachowice.pl
Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 25 czerwca 2014 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu systemowego p.n. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym
i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy.

Korzyścią dla pracodawcy jest możliwość pozyskania potencjalnego pracownika bez ponoszenia kosztów jego zatrudnienia. Staż daje szansę zdobycia umiejętności, cennego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia się w konkretnym działaniu. Staż trwa 3 miesiące. Stażyści otrzymują stypendium stażowe finansowane ze środków unijnych. Staż odbywa się na postawie umowy pomiędzy MOPS a pracodawcą.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po odbytym stażu.

Firmy i instytucje zainteresowane przyjęciem stażysty proszone są o złożenie wniosku o organizację stażu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu ul. Lipowa 29 Starachowice, Tel 660-95-97-37

oraz na stronie internetowej www.mops.starachowice.plCzłowiek najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania
Starachowice, 21 marca 2014 r.


ROZEZNANIE RYNKUMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosując zasadę efektywnego zarządzania finansami zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko prawnik w projekcie „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Człowiek najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania


Rozeznanie rynku
Prawnik

Starachowice, 21 marca 2014 r.


ROZEZNANIE RYNKUMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosując zasadę efektywnego zarządzania finansami zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko psychologa w projekcie „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Człowiek najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania


Rozeznanie rynku
Psycholog

Starachowice, 21 marca 2014 r.


ROZEZNANIE RYNKUMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosując zasadę efektywnego zarządzania finansami zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Człowiek najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania


Rozeznanie rynku
Doradca

Starachowice, 17 marca 2014 r.


ROZEZNANIE RYNKUMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosując zasadę efektywnego zarządzania finansami zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko terapeuty w zakresie profilaktyki uzależnień w projekcie „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Człowiek najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania


Rozeznanie rynku
Terapeuta

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego