Ogłoszenia POKL w 2012 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia POKL w 2012 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2012
 

Starachowice, dnia 19 listopada 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy KOSMETYCZKĘ lub inną osobę spełniającą określonym w zaproszeniu wymogom w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu wykonywania makijażu w ramach TRENINGU KREOWANIA WIZERUNKU

Pliki do pobrania

Starachowice, dnia 15 października 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy TRENERA/PSYCHOLOGA/DORADCĘ ZAWODOWEGO w celu przeprowadzenia TRENINGU KREOWANIA WIZERUNKU

Pliki do pobrania

Starachowice, dnia 30 lipca 2012 r.


INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice informuje, że w dniu 26.07.2012 o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. „ Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, numer postępowania: MOPS-ZP 1/2012

Starachowice, dnia 23 lipca 2012 r.


Informacja dla Wykonawców nr 3

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. „ Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Starachowice, dnia 23 lipca 2012 r.


Informacja dla Wykonawców nr 2

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. „ Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Starachowice, dnia 20 lipca 2012 r.


Informacja dla Wykonawców nr 1

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. „ Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Starachowice, dnia 17 lipca 2012 r.


Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer ogłoszenia: 255744 - 2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Starachowice, dnia 23 maja 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy ASYSTENTA RODZINY.

Starachowice, dnia 26 kwietnia 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy TERAPEUTĘ w celu przeprowadzenia poradnictwa ds. uzależnień.

Starachowice, dnia 26 kwietnia 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy PRAWNIKA w celu przeprowadzenia poradnictwa prawnego i mediacji rodzinnych.

Starachowice, dnia 18 kwietnia 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy PSYCHOLOGA w celu przeprowadzenia treningu kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Starachowice, dnia 18 kwietnia 2012 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizując projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy DORADCĘ ZAWODOWEGO w celu przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego