Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Starachowice, 02 stycznia 2014 r.RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2015


60 osób będzie mogło skorzystać z projektu pn Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanym w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Projektu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w okresie I-VIII 2015 r.
Okres realizacji projektu I 2015 r. -VIII 2015 r.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
  • wiek 18-56 lat (weryfikacja: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości),
  •  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Starachowicach, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja MOPS),
  • figurująca w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach jako osoba bezrobotna (weryfikacja: zaświadczenie z PUP),
  • nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 2.01.2015 r. do dnia 23.01.2015 r.
Wszystkie formularze, które wpłyną do biura po tym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji dostępny jest w siedzibie biura projektu.

Biuro projektu mieści się w Starachowicach ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro).
Czynne jest w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna 660-95-97-37.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Człowiek najlepsza inwestycja

Przydatne linki
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego