Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Starachowice, 25 czerwca 2014 r.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu systemowego p.n. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym
i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy.

Korzyścią dla pracodawcy jest możliwość pozyskania potencjalnego pracownika bez ponoszenia kosztów jego zatrudnienia. Staż daje szansę zdobycia umiejętności, cennego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia się w konkretnym działaniu. Staż trwa 3 miesiące. Stażyści otrzymują stypendium stażowe finansowane ze środków unijnych. Staż odbywa się na postawie umowy pomiędzy MOPS a pracodawcą.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po odbytym stażu.

Firmy i instytucje zainteresowane przyjęciem stażysty proszone są o złożenie wniosku o organizację stażu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu ul. Lipowa 29 Starachowice, Tel 660-95-97-37

oraz na stronie internetowej www.mops.starachowice.plCzłowiek najlepsza inwestycja

Przydatne linki
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego