Dobry Start - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dobry Start

Świadczenia rodzinne

Świadczenie "Dobry Start" jest świadczeniem jednorazowym, czyli przysługuje tylko raz w roku z tytułu rozpoczynającego się roku szkolnego. Adresowane jest dla dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Ze wsparcia skorzystać mogą także uczące się w szkołach dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.
Ta nowa forma wsparcia finansowego przeznaczona jest dla wszystkich rodzin, w których są uczące się dzieci, ponieważ świadczenie dobry start będzie przyznawane niezależnie od posiadanego dochodu.

NA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA ORAZ REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH (tzw. zerówka) ŚWIADCZENIE "DOBRY START" NIE PRZYSŁUGUJE.

Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów na rok 2019

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START


ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 300 złotych jest złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun uczącego się dziecka. W przypadku dzieci, które przebywaja w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie "dobry start", analogicznie, jak wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500+" oraz świadczenia rodzinne, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tracycyjnej (papierowej). Należy je składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, (wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Druki wniosków dostępne będą w siedzibie DŚRiA MOPS oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone po 31 sierpnia będą rozpatrywane w ciagu dóch miesięcy od daty złożenia.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 30 LISTOPADA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego