Asystent aktywności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Asystent aktywności

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze psychologa, w ramach projektu "Asystent aktywności"
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa z dniem 24 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.OFERTA PRACY 
DLA PSYCHOLOGA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w ramach projektu "Asystent aktywności"
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa z dniem 24 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.


OFERTA PRACY 
DLA ASYSTENTA
OFERTA PRACY 
DLA PSYCHOLOGA
OFERTA PRACY 
DLA ASYSTENTA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 1 lipca 2017 r. realizuje projekt „Asystent aktywności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Stowarzyszenie PROREW, z siedzibą w Kielcach, 25-555, ul. Kasztanowa 12/15, MOPS pełni rolę partnera. 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób (12 kobiet i 18 mężczyzn) z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi 10 (7 kobiet i 3 mężczyzn) opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Starachowice, korzystających
z pomocy społecznej, zostanie objętych usługą asystencką w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Ponadto będą mogły skorzystać z poradnictwa psychologicznego. Opiekunowie faktyczni – 10 osób, skorzystają z kursów i szkoleń oraz porad psychologa. Okres realizacji projektu 1.07.2017 r.- 30.06.2019 r. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępne w siedzibie MOPS, biurze Klubu Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29 w Starachowicach. Przyjmowanie formularzy od dnia 10.07.2017 r. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego