Asystent aktywności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Asystent aktywności

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020
Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług –
realizacja zasady trwałości Projektu
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż dniem 30.06.2019 r. zakończył realizację Projektu pn. „Asystent aktywności”.
Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0057/16-00 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z:

Stowarzyszenie PROREW w Kielcach – Partner wiodący
Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach - Partner nr 1
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usługi utworzonej w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:
 
- Usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 
Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej polegać będzie na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym wykonywanie czynności dnia codziennego, pomoc w wykonywaniu podjętych przez osoby niepełnosprawne działań oraz inspirowanie nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent będzie pełnił rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwoli na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych.
Miejsce realizacji usługi asystenckiej – środowisko lokalne osób niepełnosprawnych.
 20190711KAAOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

w ramach projektu „Asystent aktywności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Dokumenty do pobraniaInformacja o udzieleniu zamówieniaW sobotę, 13 stycznia 2018 r. o godz. 11, w siedzibie Klubu Integracji Społecznej odbył się koncert kolęd i pastorałek.

Koncert zorganizowano w ramach projektu „Asystent aktywności”, na który zaproszono jego uczestników wraz z opiekunami.

Przed publicznością wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach, wraz z nauczycielami, Panią Magdaleną Pałgan i Panem Dariuszem Wróblem. Wykonawcy zaprezentowali znane kolędy i utwory świąteczne w różnych aranżacjach.
Koncert zakończył się wspólnym graniem i odśpiewaniem kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.

Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

w ramach projektu „Asystent aktywności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Dokumenty do pobrania


załącznik nr 5 podwójne finansowanie

Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o szkoleniach
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze psychologa, w ramach projektu "Asystent aktywności"
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa z dniem 24 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.OFERTA PRACY 
DLA PSYCHOLOGA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w ramach projektu "Asystent aktywności"
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa z dniem 24 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.


OFERTA PRACY 
DLA ASYSTENTA
OFERTA PRACY 
DLA PSYCHOLOGA
OFERTA PRACY 
DLA ASYSTENTA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 1 lipca 2017 r. realizuje projekt „Asystent aktywności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Stowarzyszenie PROREW, z siedzibą w Kielcach, 25-555, ul. Kasztanowa 12/15, MOPS pełni rolę partnera. 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób (12 kobiet i 18 mężczyzn) z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi 10 (7 kobiet i 3 mężczyzn) opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Starachowice, korzystających
z pomocy społecznej, zostanie objętych usługą asystencką w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Ponadto będą mogły skorzystać z poradnictwa psychologicznego. Opiekunowie faktyczni – 10 osób, skorzystają z kursów i szkoleń oraz porad psychologa. Okres realizacji projektu 1.07.2017 r.- 30.06.2019 r. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępne w siedzibie MOPS, biurze Klubu Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29 w Starachowicach. Przyjmowanie formularzy od dnia 10.07.2017 r. 
Plakat - Asystent aktywności
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego