Świadczenia rodzinne - akty prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzinne - akty prawne

Świadczenia rodzinne
Akty prawne (wybrane artykuły)

Akty prawne obowiązujące w  2016 r.Obwieszczenie MS RP z 02.06.15 w sprawie ... ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 


Obwieszczenie MS RP z 13.01.15 w sprawie ... ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie MRPiPS z 08.12.15 w sprawie postępowania ... o świadczenia rodzinne

Rozporządzenie MRPiPS z 08.12.15 w sprawie sposobu i trybu postępowania ... z funduszu alimentacyjnego

Rozporządzenie MZ z 14.09.10 w sprawie formy opieki medycznej ...

Rozporządzenie RM z 07.08.15 w sprawie wysokości dochodu rodziny ...

Ustawa z 04.04.14 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa z 05.08.15 o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ...

Ustawa z 10.07.15 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ...

Ustawa z 15.05.15 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z 20.02.15 o zmianie ustawy - Kodeks karny ...

Ustawa z 20.03.15 o działaczach opozycji ...

Ustawa z 23.10.14 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Ustawa z 24.04.14 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z 24.07.15 o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ...

Ustawa z 24.07.15 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ...

Ustawa z 25.03.11 o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli ...

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

USTAWA
z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego