Aktualności POKL w 2015 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności POKL w 2015 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2015
Starachowice, 14 września 2015 r.ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU 


Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu systemowego.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu za czynny udział i zaangażowanie we wszystkie działania realizowane w projekcie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zapoczątkują proces pozytywnych zmian w Państwa życiu zawodowym jak i społecznym oraz rodzinnym.

Serdeczne podziękowania dla Pana Marka Materka - Prezydenta Miasta Starachowice oraz Rady Miejskiej w Starachowicach, za wsparcie finansowe i zabezpieczenie wkładu własnego projektu, które umożliwiło pozyskanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, pracodawcom, specjalistom i trenerom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, jak również wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Dyrekcji MOPS, pracowników socjalnych oraz zespołu projektowego, za profesjonalizm i wkład włożony w przygotowanie i realizację projektu zakończonego sukcesem.

Klub Integracji SpołecznejCzłowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 21 sierpnia 2015 r.WYJAZD DO WARSZAWY


W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostali zaproszeni na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd odbył się 19.08.2015 r. W ramach wyjazdu Uczestnicy spędzili czas wolny w Łazienkach Królewskich oraz na Starym Mieście, skąd bezpośrednio przeszli na obiad do restauracji. Wieczorem spędzili miło czas oglądając spektakl pt. „Ciotka Karola 3.0” w Teatrze Kwadrat. 

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 12 sierpnia 2015 r.ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ STAŻU


Wraz z zakończeniem przez Uczestniczkę projektu odbywania stażu u pracodawcy, z dniem 11.08.2015 r. zakończono realizację tego działania w ramach projektu.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 8 sierpnia 2015 r.ZREALIZOWANO 2 UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU U PRACODAWCY


Dwie Uczestniczki zakończyły udział w stażu w dniu 4.08 oraz 7.08.2015 r. Jedna z Uczestniczek kontynuuje współpracę z pracodawcą.  

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 31 lipca 2015 r.ZAKOŃCZENIE REALIZACJI STAŻU U PRACODAWCY


Dwóch Uczestników projektu zakończyło trzy miesięczny stażu pracodawcy. Po zakończeniu odbywania stażu pracodawca zaproponował im dalszą współpracę. 

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 23 lipca 2015 r.ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KURSÓW


Zakończono realizację kursów: „Kucharz z organizacja przyjęć okolicznościowych” i „Florystka z obsługą kasy fiskalnej”.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 16 lipca 2015 r.ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KURSÓW


Zakończono realizację kursów: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali kart płatniczych”, „Stylizacja paznokci i wizaż” oraz „Opiekunka środowiskowa” oraz „Magazynier- sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 15 lipca 2015 r.INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU 

W OKRESIE V-VI


W miesiącach maj - czerwiec kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Do prac przystąpiły 4 nowe osoby. Wydano skierowania, zostały przydzielone miejsca pracy, wydano rękawice ochronne, bilety na dojazd, przeprowadzono szkolenie BHP. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (Stadion Miejski, Hala Sportowa), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy.

Od 16 marca 2015 r. uczestnicy prac wykonywali zadania zlecone przez Urząd Miasta, polegające na utrzymaniu w czystości wskazanych przez Urząd miejsc, w tym poprawa stanu utrzymania terenów zielonych. Dotychczasowe miejsca realizacji prac: (porządkowanie miasta, zbieranie śmieci, zamiatanie, wycinanie, usuwanie traw i in. ) tereny wjazdowe do miasta od strony ul. Kieleckiej, ul. Radomskiej, ul. Krańcowej; pozostałe: ul. 17-go Stycznia, okolice pomnika Obrońców Starachowic, ul. Targowa, ul. Radoszewskiego,
ul. Nowowiejska (zatoczka), ul. Kanałowa, ul. Nadrzeczna, ul. Bugaj, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Polna, ul. Długa, ul. Mieszała (od torów) do ul. Strzelniczej, ul. Bema (wokół DPS), ul. Południowa do ul. Żytniej i ul. Wiejskiej, ul. Staropolska, Park Miejski, tereny wokół Starachowickiego Centrum Kultury.

Ponadto osiedla w obszarze ulic: Śląska, Radomska, Zachodnia, Szkolna, Konstytucji 3-go Maja, Zakładowa, Widok, Robotnicza, Mickiewicza, Harcerska, Partyzantów, Żeromskiego, Słoneczna, Reja, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Majówka, Ostrowiecka. Utrzymanie w czystości terenów zielonych: Al. Armii Krajowej, ul. Kilińskiego, ul. Kopalniana, teren wokół pomnika Krzyża Katyńskiego oraz kościoła Wszystkich Świętych,
ul. Parkowej i ul. Krzosa, ul. Górnej, ul. Moniuszki, tereny wokół dworca PKP ul. Nadrzeczna. Tereny wokół Stadionu Miejskiego (parking), zbiorniku Piachy, Lubianka, Pasternik, ul. Targowa, wiadukt.

Uczestnicy i uczestniczki prac wykonywali prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie, otrzymując świadczenie pieniężne w wysokości 324,00 zł tj. 8,10 zł/h.

W okresie V-VI kontynuowano realizację grupowych zajęć z psychologiem w zakresie integracji, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości poprzez samopoznanie i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, sztuki komunikacji, określania potrzeb, poznania emocji- trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia w wymiarze 12 godzin na grupę, ukończyły 23 osoby. W maju zakończono realizację tego działania. Kontynuowano realizację indywidualnych spotkań z terapeutą w zakresie profilaktyki kryzysów życiowych (profilaktyka uzależnień, pomoc w przezwyciężaniu barier życiowych). W spotkaniach wzięło udział 8 osób. W maju zakończono realizację tego działania. W okresie maj- czerwiec uczestnicy brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem- krótkoterminowa terapia psychologiczna, mając możliwość uzyskania porad psychologicznych, uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów osobistych i rodzinnych, uzyskać wsparcie, wzmocnić motywację. W spotkaniach wzięło udział 27 osób. W ramach projektu zorganizowano zajęcia grupowe z prawnikiem- warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego. 3 grupy w wymiarze 10h/grupę realizowały zajęcia, z czego 37 osób ukończyło, uzyskując zaświadczenie. W czerwcu zakończono realizację tego działania. Od czerwca uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad z prawnikiem. Indywidualne poradnictwo prawne i mediacje rodzinne umożliwiają uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. Dotychczas 17 osób skorzystało z poradnictwa. Działanie jest kontynuowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczęli udział w stażu. W maju podpisano 5 umów z pracodawcami o zorganizowanie stażu. Uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy zgodnie z predyspozycjami i kwalifikacjami. W czerwcu wypłacono stypendium stażowe. Realizacja stażu odbywa się w kolejnych miesiącach projektu. W maju w ramach postępowania, wyłoniono wykonawcę szkoleń. W czerwcu podpisano umowę. Przystąpiono do realizacji kursów i szkoleń. W czerwcu rozpoczęto realizację szkoleń: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali kart płatniczych (4 osoby); Magazynier- sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego (10 osób); Opiekunka środowiskowa (2 os.); Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych ( 4 osoby); Stylizacja paznokci + wizaż ( 3 osoby). Zakończenie realizacji przypada na kolejne miesiące projektu. W trakcie realizacji odbywa się kontrola kursów i szkoleń w miejscach ich realizacji, jak również kontrola telefoniczna dot. obecności uczestników. Wydano bilety na dojazd do instytucji szkolących. W ramach projektu zapewniono poczęstunek na warsztatach i treningach, bilety na dojazd. W ramach projektu kolejne 2 osoby zostały skierowane przez PUP do kontraktu socjalnego w związku z tym zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 7 lipca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU FLORYSTYKA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ


Dwie Uczestniczki projektu rozpoczęły udział w szkoleniu „Florystka z obsługą kasy fiskalnej” Czas trwania kursu 6.07.2015 r. – do 23.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Starachowice, ul. Zgodna 2. Łączna liczba godzin kursu wynosi 100 godzin. 

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 22 czerwca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU STYLIZACJA PAZNOKCI I WIZAŻ


Trzy Uczestniczki projektu rozpoczęły udział w szkoleniu „Stylizacja paznokci i wizaż”. Czas trwania kursu 22.06.2015 r. – do 15.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Starachowice, ul. Zgodna 2. Łączna liczba godzin kursu wynosi 120 godzin.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 19 czerwca 2015 r.INDYWIDUALNE PORADY PRAWNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


W okresie od 17.06.2015 r. do 17.07.2015 r. do dyspozycji uczestników projektu pozostaje prawnik. Konsultacje mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej oraz przeprowadzania mediacji rodzinnych w zależności od potrzeb uczestników.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 18 czerwca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU KUCHARZ Z ORGANIZACJĄ PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH


Cztery osoby rozpoczęły udział w szkoleniu „Kucharz z organizacja przyjęć okolicznościowych”. Czas trwania kursu 18.06.2015 r. – do 22.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice. Łączna liczba godzin kursu wynosi 130 godzin. Zajęcia praktyczne odbędą się w Restauracji „Zodiak” w Starachowicach.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 17 czerwca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


Dwie Uczestniczki projektu rozpoczęły udział w szkoleniu „Opiekunka środowiskowa” Czas trwania kursu 16.06.2015 r. – do 16.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice. Łączna liczba godzin kursu wynosi 125 godzin. Zajęcia praktyczne odbędą się w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 16 czerwca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ, KOMPUTERA I TERMINALI KART PŁATNICZYCH


4 osoby rozpoczęły udział w szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali kart płatniczych” Czas trwania kursu 15.06.2015 r. – do 10.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Radomska 29./ Akademia Przedsiębiorczości Sp. z. o. o, ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice. Łączna liczba godzin kursu wynosi 130 godzin.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 15 czerwca 2015 r.ROZPOCZĘCIE KURSU MAGAZYNIER- SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO


10 osób rozpoczęło udział w szkoleniu Magazynier- sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego. Okres realizacji kursu 15.06.2015 r. -16.07.2015 r. Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Radomska 29. Łączna liczba godzin kursu wynosi 128 godzin.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 1 czerwca 2015 r.PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ


W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące szkolenia:
1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali kart płatniczych,
2. Magazynier- sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego
3. Opiekunka środowiskowa.
4. Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych
5. Stylizacja paznokci + wizaż
6. Florystyka z obsługą kasy fiskalnej

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 25 maja 2015 r.INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM


Informujemy, że od 25.05.2015 r. do 11.06.2015 r. Uczestnicy i Uczestniczki projektu mogą korzystać z porad psychologa w zakresie rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wsparcia, pokonywania barier i lęków, wzmocnienia motywacji i innych w ramach krótkoterminowej terapii psychologicznej. 


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 22 maja 2015 r.WARSZTAT PRAWNY


Od 18 maja 2015 r. do 22 maja 2015 r. realizowano zajęcia z zakresu prawa rodzinnego dla uczestników i uczestniczek projektu. Zajęcia dla III grupy zostaną odbędą się 28.05,29.05 oraz 1.06.2015 r.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 18 maja 2015 r.TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


W okresie od 4.05.2015 r. do 14.05.2015 r. kontynuowano realizację zajęć grupowych z psychologiem. Łącznie 46 osób wzięło udział w treningu, którego realizacja dobiegła końca.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 15 maja 2015 r.INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU 

W OKRESIE I-IV


Prace społecznie użyteczne rozpoczęto w marcu 2015 r. Na przełomie stycznia i lutego podpisano pełnomocnictwa do złożenia wniosku o organizację prac, złożono w Powiatowym Urzędzie Pracy planu potrzeb oraz wniosku o organizację prac, pozyskano środki z gminy na realizację prac, uzgodniono miejsca wykonywania prac, zawarto porozumienie. Wyłoniono 20 osób do wykonywania prac. Odbyło się zebranie informacyjne z koordynatorem projektu. Wydano skierowania do pracy oraz przeszkolono w zakresie BHP. Zakupiono rękawice, wydano bilety komunikacji miejskiej osobom mającym daleki dojazd do pracy. Prace realizowano na terenach i obiektach Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (Stadion Miejski, Hala Sportowa, Strzelnica), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, a także ulic, placów, skwerów, parku itp. na terenie gminy. Uczestnicy i uczestniczki prac wykonywali prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie, otrzymując świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł/h.


Działania w ramach aktywnej integracji rozpoczęły się w lutym 2015 r.. W ramach zajęć grupowych zorganizowano trening motywacyjny, który ukończyło, łącznie w 46 osób. Trening zakończył się w marcu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia. W marcu rozpoczęto realizację warsztatu planowanie kariery edukacyjno zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego. Zrealizowano zajęcia 3 grup. Warsztat ukończyło 40 os. Wydano zaświadczenia. Zakończono jego realizację w marcu. W marcu rozpoczęto realizację indywidualnych konsultacji w doradcą zawodowym. W okresie marzec-kwiecień z poradnictwa skorzystało 50 osób. Realizacja działania zakończyła się w kwietniu. W marcu rozpoczęto realizację indywidualnego wsparcia w zakresie profilaktyki kryzysów życiowych. W okresie sprawozdawczym 17 osób wzięło udział w spotkaniu, działania jest kontynuowane w maju. W kwietniu rozpoczął się grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, z psychologiem. W okresie sprawozdawczym jedna grupa ukończyła trening- 15 os. Pozostałe grupy wezmą udział w treningu w miesiącu maju. W kwietniu rozpoczęła się realizacja grupowego warsztatu prawnego z zakresu prawa rodzinnego. Działanie jest kontynuowane w maju. W kwietniu odbyło się spotkanie informacyjne z koordynatorką projektu dot. organizacji stażu. Uczestnicy i uczestniczki zostali poinformowani o zasadach odbywania stażu. Ogłoszono nabór wniosków o zorganizowanie stażu. W ramach projektu zapewniono poczęstunek na warsztatach i treningach, bilety na dojazd. W ramach projektu 17 osób zostało skierowanych przez PUP do kontraktu socjalnego objęto ubezpieczeniem zdrowotnym. Zakupiono rękawice ochronne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 14 maja 2015 r.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice informuje, że w dniu 12.05.2015 o godz. 09:15, odbyło się otwarcie ofert postępowania udzielonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zmian.) zwanej dalej ustawą. Wartość szacunkowa jest niższa niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy, na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, numer postępowania: KIS.26.1.10.2015.


Po dokonaniu otwarcia, zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 13.05.2015r. o godz. 10:00. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty:

  1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne Wzgórze 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  2. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył Wykonawca:

  • ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 15.05.2015r.
Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 12 maja 2015 r.ZAWARTO KOLEJNE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU U PRACODAWCY


Dwie Uczestniczki projektu odbędą 3 miesięczny staż u pracodawcy. Odbycie stażu pozwoli nabyć praktyczne umiejętności na stanowisku florystka oraz pomoc dentystyczna- rejestratorka.Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 05 maja 2015 r.PODPISANO KOLEJNĄ UMOWĘ O ZORGANIZOWANIE STAŻU U PRACODAWCY


Uczestniczka projektu rozpoczęła staż w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach; Filia Nr 5 i 6. Okres odbywania stażu 5.05.2015 r. 4.08.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 04 maja 2015 r.


PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE II 


Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Funduszu Pracy oraz Gminy Starachowice, 10 osób, podopiecznych MOPS w Starachowicach, weźmie udział w pracach społecznie użytecznych. Prace będą realizowane w okresie od maja 2015 r. do sierpnia 2015 r. 


Informujemy, że realizacja prac społecznie użytecznych została przedłużona do 31.10.2015 r.!!! 

Starachowice, 04 maja 2015 r.PODPISANO UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU U PRACODAWCY


Podpisano umowy o zorganizowanie stażu dla 2 osób. Okres odbywania stażu 1.05.2015 r. 31.05.2015 r. Staże są realizowane w Miejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach. Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 27 kwietnia 2015 r.POMOC DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA


Przypominamy, że uczestnicy projektu moją bezpłatnie korzystać z Internetu i telefonu w celu poszukiwania zatrudnienia. Ponadto mogą skorzystać z komputera, drukarki i ksero w celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.  Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 27 kwietnia 2015 r.WARSZTAT PRAWNY


Rozpoczęto realizację zajęć grupowych z prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego w tym elementy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zajęcia w wymiarze 10 godzin na grupę odbywają się w Biurze projektu. Okres realizacji IV - V 2015 r.Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 20 kwietnia 2015 r.TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Rozpoczęto realizację zajęć grupowych z psychologiem w zakresie integracji, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości poprzez samopoznanie i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, sztuki komunikacji, określania potrzeb oraz własnych emocji. Zajęcia w wymiarze 12 godzin/ grupę, realizowane będą w okresie IV - V 2015.Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 08 kwietnia 2015 r.ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu systemowego p.n. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy. Staż daje szansę zdobycia umiejętności, cennego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia się w konkretnym działaniu. Staż trwa 3 miesiące. Stażyści otrzymują stypendium stażowe finansowane ze środków unijnych. Staż odbywa się na postawie umowy pomiędzy MOPS, a pracodawcą.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po odbytym stażu.

Składanie wniosków o zorganizowanie stażu trwa do 27.04.2015 r. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze projektu ul. Lipowa 29 Starachowice, tel. 660-95-97-37

Pliki do pobrania
        

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 23 marca 2015 r.PORADNICTWO PRAWNE I MEDIACJE RODZINNE


Uczestnicy i uczestniczki projektu od 20 marca 2015 r. mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Spotkania indywidualne z prawnikiem, mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej i mediacje rodzinne w zależności od potrzeb uczestników. Prawnik pozostaje do dyspozycji uczestników, w okresie III-VI 2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 20 marca 2015 r.INDYWIDUALNE WSPARCIE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI KRYZYSÓW ŻYCIOWYCH


Kolejnym elementem wsparcia dla uczestników projektu jest możliwość uczestniczenia w indywidualnym spotkaniu z terapeutą. Działanie to ma na celu profilaktykę uzależnień oraz udzielnie pomocy w przezwyciężaniu trudności życiowych. Terapeuta pozostaje do dyspozycji uczestników w okresie III-V 2015 r. 


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 16 marca 2015 r.DORADCA ZAWODOWY- INDYWIDUALNE KONSULTACJE 


Już dziś rozpoczyna się kolejne działanie w projekcie. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mającym na celu określenie indywidualnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej uczestnika projektu. Uczestnicy będą informowani o terminie spotkania. Planowany okres realizacji III-IV 2015 r. 


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 09 marca 2015 r.WARSZTAT PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ 


Kolejnym działaniem w projekcie jest grupowy warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej, prowadzony przez doradcę zawodowego. Zajęcia w wymiarze 12 godzin na grupę będą realizowane w biurze projektu. Zajęcia te mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, budowania i rozwijania kariery poprzez edukację i szkolenia, poznania sztuki autoprezentacji oraz kreowania wizerunku.

Planowane zakończenie działania III 2015 r.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 06 marca 2015 r.PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 


W dniu 9.03.2015 r., na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach, 20 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, rozpocznie udział w pracach społecznie użytecznych. Prace będą realizowane w okresie od marca 2015 r. do lipca 2015 r. Prace realizowane będą w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, oraz instytucjach statutowo zajmujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, lecz nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Uczestnicy prac otrzymają świadczenie finansowe udział w pracach społecznie użytecznych. W trakcie odbywania prac osoby bezrobotne zdobywają nie tylko nowe doświadczenie zawodowe, ale także umiejętność pracy zarówno w zespole jak i samodzielnej organizacji pracy przestrzegając przy tym ustalonego porządku oraz dyscypliny. Nabycie tego typu umiejętności ułatwia poszukiwanie, odnalezienie się na rynku pracy oraz utrzymanie zatrudnienia w przyszłości.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 03 marca 2015 r.REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE ROZPOCZĘTA 


W dniach 3,4,5 marca 2015 r. odbędą się zajęcia Treningu motywacyjnego, II oraz III grupy. Zajęcia w wymiarze 9 godzin na grupę będą realizowane w siedzibie biura projektu: ul. Lipowa 29. Zajęcia grupowe mające na celu ukierunkowanie pracy i energii uczestników na realizację konkretnych celów, wzrost inicjatywy i zaangażowania oraz poznania technik motywacyjnych.

W najbliższym czasie planuje się realizację kolejnych zajęć grupowych m.in. Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, które poprowadzi doradca zawodowy.


Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 18 lutego 2015 r.REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE ROZPOCZĘTA 


W dniu 18.02.2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu. W ramach zajęć grupowych I grupa 15 osób, bierze udział w Treningu motywacyjnym. Trening motywacyjny w wymiarze 9 godzin na grupę, odbywa w siedzibie biura projektu: ul. Lipowa 29. 


Przypominamy, że osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, nadal mogą zgłaszać się do biura w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Biuro Projektu
Klub Integracji Społecznej
ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro)
Tel. 660-959-737

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 27 stycznia 2015 r.ZAKOŃCZONO NABÓR DO PROJEKTU 


W dniu 23.01.2015 r. zakończono nabór kandydatów do projektu. Uczestnicy zostali poinformowani o wynikach rekrutacji, a także o planowanych działaniach.


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, informujemy, że nadal przyjmujemy formularze zgłoszeniowe do projektu. Państwa kandydatura zostanie zamieszczona na liście rezerwowej, uprawniającej do udziału w projekcie po rezygnacji uczestnika projektu, będącego na liście głównej. Serdecznie zapraszamy.

Człowiek najlepsza inwestycja

Plakat - POKL
Starachowice, 02 stycznia 2014 r.RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2015


60 osób będzie mogło skorzystać z projektu pn Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanym w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Projektu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w okresie I-VIII 2015 r.
Okres realizacji projektu I 2015 r. -VIII 2015 r.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
  • wiek 18-56 lat (weryfikacja: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości),
  •  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Starachowicach, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja MOPS),
  • figurująca w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach jako osoba bezrobotna (weryfikacja: zaświadczenie z PUP),
  • nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 2.01.2015 r. do dnia 23.01.2015 r.
Wszystkie formularze, które wpłyną do biura po tym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji dostępny jest w siedzibie biura projektu.

Biuro projektu mieści się w Starachowicach ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro).
Czynne jest w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna 660-95-97-37.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Człowiek najlepsza inwestycja

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego