Aktualności POKL w 2013 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności POKL w 2013 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2013
 
Starachowice, dnia 19 lipca 2013 r.WYTYCZNE W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJIPliki do pobrania

Wytyczne
Starachowice, dnia 28 czerwca 2013 r.ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu systemowego p.n. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy.

Korzyścią dla pracodawcy jest możliwość pozyskania potencjalnego pracownika bez ponoszenia kosztów jego zatrudnienia. Staż daje szansę zdobycia umiejętności, cennego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia się w konkretnym działaniu. Staż trwa 3 miesiące. Stażyści otrzymują stypendium stażowe finansowane ze środków unijnych. Staż odbywa się na postawie umowy pomiędzy MOPS a pracodawcą. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po odbytym stażu.

Firmy i instytucje zainteresowane przyjęciem stażysty proszone są o złożenie wniosku
o organizację stażu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a (pokój 101)

Wnioski przyjmowane są do 10 lipca 2013 r.Pliki do pobrania

regulamin
wniosek o organizację
Starachowice, dnia 27 lutego 2013 r.

Starachowice, dnia 19 lutego 2013 r.WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE

W związku ze zwiększeniem liczby osób mogących wziąć udział w projekcie informujemy, że nadal przyjmujemy formularze rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do biura w celu wypełnienia formularza. Zakwalifikowanie do projektu na listę rezerwową umożliwi przystąpienie do projektu w przypadku rezygnacji uczestnika bądź uczestniczki z listy głównej.

Serdecznie zapraszamy


Starachowice, dnia 15 lutego 2013 r.ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU


informujemy, że rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu pn. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 została zakończona.

Uczestnicy i uczestniczki projektu po dopełnieniu formalności będą systematycznie informowani o terminie i miejscu realizacji działań w ramach projektu.

Pozostali kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do projektu z braku miejsc, spełniający wymagania zostali umieszczeni na liście rezerwowej uprawniającej do przystąpienia do projektu po rezygnacji uczestnika lub uczestniczki z listy głównej.Starachowice, dnia 6 lutego 2013 r.PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

Informujemy, że rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym pn „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” została przedłużona.


Termin zakończenia naboru 8.02.2013 r.


Szczegółowe informacje: Biuro projektu ul. Złota 19; Tel 660-959-737Starachowice, dnia 6 lutego 2013 r.ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU


Informujemy, że od dnia 29.01.2013 r. biuro projektu systemowego mieści się
przy ulicy Złotej 19 w Starachowicach.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
telefon kontaktowy 660-95-97-37
e-mail: kis@mops.starachowice.pl

Przypominamy, że do 8.02.2013 r. trwa nabór do projektu na rok 2013.

Serdecznie zapraszamy. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego