Świętokrzyskie dni profilaktyki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świętokrzyskie dni profilaktyki

Kampanie
XVII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI
„ PODAJMY DŁOŃ RODZINIE ” – MAJ 2019 ROK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC NA DNI OTWARTE


TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ - DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH.

1. Konsultacje z psychologiem dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną
termin 28 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
2. Konsultacje z pedagogiem dla rodziców z problemami wychowawczymi
termin 30 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
3. Konsultacje z rehabilitantem „Zdrowy kręgosłup”
termin 27 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
4. Konsultacje z logopedą dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
termin 29 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.


Dział Usług Specjalistycznych, MOPS Starachowice, ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 71 92 wew. 243, pokój nr 9 (parter).TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIEĆ - DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
I PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

1. Konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie 
– termin 28, 29 i 30 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
2. Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
– termin 27 i 31 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
3. Konsultacje terapeuty uzależnień 
– termin 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
4. Konsultacje psychologiczne 
– termin 31 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
5. Dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
– termin 27 i 31 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
6. Dyżur asystentów rodziny 
– termin 27 i 29 maj w godzinach 8:00-10:00, pokój nr 110.


Dział Pomocy Środowiskowej, Punkt Interwencji Kryzysowej
MOPS Starachowice, ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 57 57, pokój 110 (I piętro).


20190516DZ
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego