"Dołącz do pracujących!" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Dołącz do pracujących!"

Kampanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w realizacji projektu:
Dołącz do pracujących!”

Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pt. Dołącz do pracujących!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, wyłącznie długotrwale bezrobotnych, w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy. W tym minimum 6 osób (3 Kobiety, 3 Mężczyzn) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.
Dołącz do pracujących
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:
 • Diagnoza potrzeb i potencjału Uczestników Projektu wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich Uczestników Projektu (4 godziny / UP)
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie job coachingu dla wszystkich Uczestników Projektu (8 godzin / UP)
 • Szkolenia zawodowe:
  • SPAWACZ METODĄ MAG 135, dla 12 Uczestników Projektu - Czas trwania szkolenia: 145 godzin
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B, dla 12 Uczestników Projektu - Czas trwania szkolenia: 85 godzin
  • PROGRAMISTA OPERATOR CNC, dla 12 Uczestników Projektu - Czas trwania szkolenia: 70 godzin
  • GRAFIK KOMPUTEROWY Z CERTYFIKATEM ECCC dla 12 Uczestników Projektu - Czas trwania szkolenia: 130 godzin

OTWARTA PULA SZKLEŃ ZAWODOWYCH spełniająca wymogi dotyczące dopasowania do rynku pracy, dla 12 Uczestników Projektu, Czas trwania średnio: 100 godzin
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników Projektu (6 godzin / UP)
 • Staże zawodowe dla 60 % Uczestników Projektu (wynagrodzenie stażowe 1033,70 zł.)
 • Zatrudnienie subsydiowane dla 20% Uczestników Projektu.

Do projektu zapraszamy:
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby w  wieku 30 lat i więcej
 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu;
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 7 % UP;
– profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, job coach, trenerów, pośrednika pracy);
– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;
– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;
– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce, Telefon: 577-999-418

 Z poważaniem 
Iwona Klimczyk   

20190912DZ
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego