"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu"

Kampanie
Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO
Wsparcie w ramach projektu:
• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)
• Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)
• Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)
• 4-miesięczne staże
• pośrednictwo pracy
Aktywność zawodowa drogą do sukcesu - plakat
Szkolenia w ramach projektu:
1. "Kucharz z elementami HACCP" (160 h.)
2. "Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie" (160h.)
3. "Sprzedawca - kasjer" (160h.)

W ramach projektu gwarantujemy:
• stypendium szkoleniowe,
• stypendium stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały szkoleniowe,
• catering.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
• są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),
• zamieszkują województwo świętokrzyskie,
• są osobami długotrwale bezrobotnymi.

REKRUTACJA JUŻ TRWA! ZAPRASZAMY. BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY
W GODZINACH 10.00 – 15.00

Więcej informacji na stronie www.sceir.pl
lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19
osoba do kontaktów: Katarzyna Wrona

20190912DZ
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego