"Akademia młodego wolontariusza" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Akademia młodego wolontariusza"

Kampanie
"Akademia młodego wolontariusza"
Informacja dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwinąć umiejętności przydatne
w pracy wolontariusza

Projekt „Akademia młodego wolontariusza” 

W związku z realizacją projektu „Akademia młodego wolontariusza”, przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

szukamy osób chętnych do udziału w szkoleniach dla przyszłych wolontariuszy.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy 150 osób młodych (80 Kobiet, 70 Mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy na terenie woj. Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego do 31.05.2020r.
 
Szczególnie zapraszamy:
• Kobiety
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji
• Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji
 
W ramach szkoleń przewidujemy :
15 grup tematycznych (po 10 os.): wsparcie dzieci, pomoc dla seniorów, pomoc dla OzN, ekologia, pomoc dla wykluczonych, kultura, sport
Blok 1: 15 grup x 28 godzin (15 gr x 7 spotkań, 2 spotkania w miesiącu)w tym:
 Wolontariat w 1 krokach, Zarządzanie sobą w czasie, Komunikacja interpersonalna, Praca w grupie, Współpraca z wolontariuszami,  Umiejętności liderskie
Blok 2: 15 grup x 16 godzin (15 gr x 4 spotkania, 2 w miesiącu)
Do wyboru:
• animacja dzieci i młodzieży,
• specyfika pracy z osobami starszymi,
• specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• eko-edukatorzy,
• kompetencje menedżerskie zarządzanie projektami,
• lider wolontariatu,
• animator lokalnych inicjatyw młodzieżowych
 
Szczegółowe informacje dostępne są od numerem telefonu : 733 300 621 oraz na stronie http://amw.crb.lublin.pl/

Zapraszamy również do naszego Biura Projektu przy ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin

Z poważaniem
Kamila Kmieć
Specjalistka ds. projektów

mobile: +48 733 300 621
e-mail: k.kmiec@crb.lublin.pl
www: www.crb.lublin.pl
Adres do korespondencji: ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin

20190926KAA
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego