Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Starachowice, 18 lutego 2015 r.REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE ROZPOCZĘTA 


W dniu 18.02.2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu. W ramach zajęć grupowych I grupa 15 osób, bierze udział w Treningu motywacyjnym. Trening motywacyjny w wymiarze 9 godzin na grupę, odbywa w siedzibie biura projektu: ul. Lipowa 29. Zajęcia kolejnych grup odbędą się jeszcze w lutym.


Przypominamy, że osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, nadal mogą zgłaszać się do biura w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Biuro Projektu
Klub Integracji Społecznej
ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro)
Tel. 660-959-737

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 27 stycznia 2015 r.ZAKOŃCZONO NABÓR DO PROJEKTU 


W dniu 23.01.2015 r. zakończono nabór kandydatów do projektu. Uczestnicy zostali poinformowani o wynikach rekrutacji, a także o planowanych działaniach.


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, informujemy, że nadal przyjmujemy formularze zgłoszeniowe do projektu. Państwa kandydatura zostanie zamieszczona na liście rezerwowej, uprawniającej do udziału w projekcie po rezygnacji uczestnika projektu, będącego na liście głównej. Serdecznie zapraszamy.

Człowiek najlepsza inwestycja

Przydatne linki
Starachowice, 02 stycznia 2015 r.RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2015


60 osób będzie mogło skorzystać z projektu pn Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanym w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Projektu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w okresie I-VIII 2015 r.
Okres realizacji projektu I 2015 r. -VIII 2015 r.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
  • wiek 18-56 lat (weryfikacja: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości),
  •  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Starachowicach, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja MOPS),
  • figurująca w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach jako osoba bezrobotna (weryfikacja: zaświadczenie z PUP),
  • nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 2.01.2015 r. do dnia 23.01.2015 r.
Wszystkie formularze, które wpłyną do biura po tym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji dostępny jest w siedzibie biura projektu.

Biuro projektu mieści się w Starachowicach ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro).
Czynne jest w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna 660-95-97-37.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Człowiek najlepsza inwestycja

 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego