Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Starachowice, 20 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Informacja o wynikach


>>Kliknij aby pobrać informację cz. 1<<
>>Kliknij aby pobrać informację cz. 2<<
>>Kliknij aby przejść do strony z ogłoszeniem<<

Starachowice, 11 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Informacja dla wykonawców nr 3


>>Kliknij aby pobrać informację<<
>>Kliknij aby przejść do strony z ogłoszeniem<<

Starachowice, 08 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Informacja dla wykonawców nr 2


>>Kliknij aby pobrać informację<<
>>Kliknij aby przejść do strony z ogłoszeniem<<

Przydatne linki
 
Starachowice, 07 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Informacja dla wykonawców nr 1


>>Kliknij aby pobrać informację<<
>>Kliknij aby przejść do strony z ogłoszeniem<<

 
Starachowice, 05 sierpnia 2014 r.Starachowice: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer ogłoszenia: 261160 - 2014;
data zamieszczenia: 05.08.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 74 00, faks 41 273 74 00 wew. 260.

>>Kliknij aby przejść do strony z ogłoszeniem<<
Człowiek najlepsza inwestycja

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego