Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Starachowice, 08 kwietnia 2015 r.ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu systemowego p.n. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy. Staż daje szansę zdobycia umiejętności, cennego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia się w konkretnym działaniu. Staż trwa 3 miesiące. Stażyści otrzymują stypendium stażowe finansowane ze środków unijnych. Staż odbywa się na postawie umowy pomiędzy MOPS, a pracodawcą.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po odbytym stażu.

Składanie wniosków o zorganizowanie stażu trwa do 27.04.2015 r. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze projektu ul. Lipowa 29 Starachowice, tel. 660-95-97-37

Pliki do pobrania
        

Człowiek najlepsza inwestycja

Starachowice, 18 lutego 2015 r.REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE ROZPOCZĘTA 


W dniu 18.02.2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu. W ramach zajęć grupowych I grupa 15 osób, bierze udział w Treningu motywacyjnym. Trening motywacyjny w wymiarze 9 godzin na grupę, odbywa w siedzibie biura projektu: ul. Lipowa 29. 


Przypominamy, że osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, nadal mogą zgłaszać się do biura w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.


Biuro Projektu
Klub Integracji Społecznej
ul. Lipowa 29 (pawilon I piętro)
Tel. 660-959-737

Człowiek najlepsza inwestycja

Przydatne linki
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego